Seminar EZA “Pokojninska varnost kot motivator na delovnem mestu”

26. februarja 2011

Dom sv. Jožefa v Celju, 25. 02. 2011 do 26. 02. 2011

Seminar, ki je potekal v organizaciji Združenja delavcev NSi, Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka in Socialne akademije je bil sofinanciran s strani Evropskega centra za delavska vprašanja – EZA in Evropske komisije.

V času gospodarske krize je prihodnost postala še bolj negotova.  Težko je predvideti kaj se bo zgodilo naslednje leto, kaj šele čez deset, dvajset ali trideset let. Zaposleni tako s skrbjo gledajo v prihodnost, nimajo odgovorov glede svoje socialne in pokojnisnke varnosti. Negotovost glede pokojninske varnosti izrazito vpliva na kvaliteto delovnega mesta oz. kvaliteto dela.

Statistični demografski podatki  kažejo na staranje prebivalstva in s tem vedno bolj obremenjeno delovno aktivno populacijo. Slovenija je glede staranja prebivalstva in obremenjenosti delovno aktivnega prebivalstva v še težjem položaju kot ostale države EU.

Večina držav je že izpeljala gospodarske reforme , med njimi tudi reforme trga delovne sile. Slovenija je v tem času ravno sredi sprejemanja teh reform. V javnosti se soočajo različna mnenja zainteresiranih skupin o predlaganih reformah, ki naj bi prinesle okrevanje gospodarstva in ponovno zaposlovanje. Odpirajo se vprašanja o solidarnosti med in znotraj generacij, sistemih pokojninskega varstva in njihovi vzdržnosti ter mogočih alternativah.

Zaskrbljenost delavcev vpliva na kvaliteto delovnega mesta oz. kvaliteto dela, ki ga opravljajo. Pravi odgovori na ta vprašanja bi lahko povrnili zaupanje v kvaliteto delovnih mest in spodbudili kvaliteto dela.

 

Kratko s seminarja:

Zelena knjiga opozarja, da se prebivalstvo v EU stara. Vlade še do danes niso resno vzele vseh povedanih opozoril. Prav tako opozarja, da bo prihodnost brez stabilne gospodarske rasti ogrožena. Finančna in ekonomska kriza pa sta pokazali na ranljivost sistema; nujno je treba doseči stabilno financiranje zdravstvene in pokojninske blagajne.

Na pobudo Evropske komisije so postavljeni ključni cilji Zelene knjige:

 • Načelo subsidiarnosti je treba udejanjati na trgu delovne sile, pri pokojninskem sistemu in stabilnem gospodarstvu
 • Postavitev ustreznega, preglednega in vzdržnega pokojninskega sistema. Tudi mlade je treba informirati kakšne bodo njihove pokojnine. Številne države ne zmorejo več vzdrževati pokojninskega sistema.
 • Ukrepi: boljše ravnovesje med delovno in pokojnino dobo. Pri zaposlovanju starejših
 • je treba biti pozoren na njihove fizične in umske sposobnosti ter jim ustrezno
 • prilagoditi delo
 • Fleksibilnost in mobilnost zaposlenih. Zelena knjiga si glede zaposlovanje prizadeva
 • za odpravo zaprtosti v določen prostor. Mobilnost ohranja tudi dobro zdravje; le 3% je
 • tistih, ki zaradi težav tega ne zmorejo
 • Enakost med spoloma (tukaj so ženske v nevarnosti, da zaradi prekinitve zaposlenosti zaradi materinstva in vzgoje ne bodo dosegle ustrezne pokojninske dobe).
 • Vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje ter učenje; pridobljeno znanje je treba nenehno nadgrajevati.

Kaj je potrebno storiti za uresničitev teh ciljev?

 • Treba je zaščititi delavce in upokojence.
 • Poskrbeti za dobro zakonodajo.
 • Vzpostaviti jasen nadzor nad institucijami, ki skrbijo za pokojnine.
 • Poskrbeti je treba za nadzor nad vlaganjem.
 • Treba je odpraviti ovire za mobilnost; človek, ki se »giblje« po različnih državah, bi moral vse kar mu pripada iz naslova dela dobiti na enem mestu.
 • Od vsake države EU je treba dobiti poročilo o tem, kaj je bilo iz tega naslova do sedaj narejenega.
 • Evropski parlament mora biti bolj aktiven in več delati na tem področju. Pritisniti je treba na lastne vlade in videti kaj so dejansko storile.
 • Skrbeti je treba za večjo varnost prihrankov delavcev.
 • Storiti moramo vse, da bi ohranili evropski socialni sistem, ki temelji na solidarnosti in omogoča upokojencem dostojno življenje. Vedeti moramo, da so naši prihranki za starost na varnem.
 • Prizadevati si moramo za transparentne finančne sisteme, šele nato se bo mogoče ukvarjati s pokojninskim sistemom.

 

Poročilo s seminarja EZA 2011

LOKACIJAKje se nahajamo?
Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana
https://www.ijek.si/wp-content/uploads/2020/05/SLOmaps-01.png
SPREMLJAJTE NASSocialna omrežja
Aktivnosti inštituta lahko spremljate preko različnih socialnih omrežij.