Seminar EZA “Vrednote in družbena odgovornost v konkurenčnem in globaliziranem svetu”

26. septembra 2010

Vrednote in družbena odgovornost v konkurenčnem in globaliziranem svetu: Kaj naj storijo delavci, podjetja ter država za izboljšanje kvalitete dela in življenja?

Škofja Loka, 24.-25. september 2010

Večina prebivalcev EU je prepričanih, da bo življenje v naslednjih 20 letih težje, kot je danes. To se odraža tudi v konkretnih raziskavah (npr. European Working Conditions Laboratory), ki kažejo, da se z večih vidikov znižuje kakovost delovnih mest.

V gospodarstvu govorimo predvsem o kvantitativnih kazalcih kot so BDP, stopnja inflacije, stopnja nezaposlenosti in drugi. Razpravljanje o kvalitativnih kazalcih ni prav pogosto. Toda če vprašamo delavce o kakovosti njihovih delovnih mest, dobimo večinoma odgovore, kjer je zadovoljstvo z njihovimi delovnimi mesti opisano s kvalitativnimi kazalci, kot so npr. osebna izpolnitev, medsebojni odnosi ali možnosti napredovanja. Tudi socialni dialog, tako na evropski kot tudi na slovenski ravni, poteka predvsem na osnovi kvantitativnih kazalcev, toda brez upoštevanja kvalitativne dimenzije ne moremo govoriti o izboljšanju kakovosti dela in življenja delavcev.

Na drugi strani vedno več podjetij odkriva, da se vlaganje v vrednote ter etično in družbeno odgovornost odraža v dobičkih na dolgi rok.

Kako imajo družbeno odgovornost podjetij urejene nekatere evropske države?

Kakšna je vloga posameznih deležnikov v procesu povečevanja števila in izboljšanja kakovosti delovnih mest?

Kje je prava pot med konkurenčnostjo gospodarstva na eni ter odgovornostjo do delavcev na drugi strani? Je mogoče dosegati oboje hkrati?

 

Poročilo s seminarja v angleščini.

LOKACIJAKje se nahajamo?
Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana
https://www.ijek.si/wp-content/uploads/2020/05/SLOmaps-01.png
SPREMLJAJTE NASSocialna omrežja
Aktivnosti inštituta lahko spremljate preko različnih socialnih omrežij.