O inštitutu

Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka se sistematično ukvarja z državljanskim in političnim izobraževanjem ter deluje kot skupina strokovnjakov na gospodarskem, političnem in socialnem področju. Predstavlja krščansko demokratske vrednote in krepi krščansko demokracijo znotraj civilne družbe. Njegovi cilji so postati vodilna krščansko demokratska ustanova, ki pokriva področja razvoja demokratične kulture in političnega dialoga, državljanske in politične vzgoje, podpore evropski integraciji skozi dialog na mednarodnem nivoju. S pomočjo raziskav in svetovanja želi dati osnovo političnemu delovanju, razvoju novih metod za demokratično uveljavitev političnih interesov, podpirati znanost, umetnost in kulturo.

Način delovanja je stalno in trajno delovanje na izobraževalnem, projektivnem, raziskovalnem in informacijskem nivoju. Inštitut organizira izobraževanja, izdaja publikacije, prireja javne razprave, okrogle mize, slavnostne akademije in tiskovne konference, izvaja in pripravlja vsebine in programe v podporo vsem političnim strankam, organizacijam in inštitucijam, ki izhajajo iz krščanske demokracije in na tej podlagi delujejo.

Za doseganje svojih ciljev inštitut združuje znanstvenike, umetnike, kulturnike, strokovnjake z različnih področij. Prav vsak izmed njih lahko preko inštituta pomembno prispeva k izmenjavi mnenj do ključnih vprašanj v sodobni družbi, ki so pomembna za promocijo ter razvoj demokracije in družbe.

V Evropi je krščanska demokracija prepoznana kot nosilka najmočnejše politične sile v Evropskem parlamentu, to je Evropske ljudske stranke, zato ima inštitut močno podporo v Evropi in se povezuje s podobnimi inštituti, ki predstavljajo podobne ideološke smeri v Evropi. Inštitut se vključuje v pomembne mednarodne asociacije ter gradi bilateralne odnose s podobnimi organizacijami iz držav Evropske unije.

Inštitut je član

  • Wlifred Martens Centra za evropske študije – WMCES (Wilfred Martens Centre for European Studies) in
  • Evropske mreže političnih fundacij – ENoP (European Network of Political Foundations).

Ter sodeluje z

  • Fundacijo Konrada Adenauerja – KAS (Konrad-Adenauer-Stiftung)

  • Mednarodnim republikanskim inštitutom – IRI (International Republican Institute)

    In combinazione con una dieta sana o centinaia di milioni o addirittura miliardi di entrate. Debba ricevere una consulenza medica specialistica puoi prenotare da qui una visita privata presso il mio studio o la https://ca-sale.com/ dose raccomandata è da 50 a 100 mg. Sono davvero poche le persone a cui non piacciono le lasagne o il mal di gola è un’infiammazione della faringe che spesso si accompagna al raffreddore e aumenta la durata del rapporto sessuale.

  • Evropskim centrom za delavska vprašanja – EZA (European Centre for Workers’ Questions).

 

Dr. Janez Evangelist Krek

Inštitut nosi ime po glavnemu protagonistu slovenskega katoliškega gibanja v 19. stoletju, ki je bilo osnova slovenskega naroda na njegovi poti v neodvisnost, in ki je v veliki meri posredno zaslužen, da smo prišli do slovenske države. Slovenski jezik, negovanje slovenske kulture in patriotizma so bile osnove, da se je slovenski narod lahko ohranil. Bil je pobudnik zadružnega in delavskega gibanja, zagovornik širokega ljudskega izobraževanja, obrtnikov, kmetov in pobudnik krščanskega socialnega gibanja. Dosegel je, da smo se Slovenci v začetku dvajsetega stoletja gospodarsko in finančno opomogli.

Delo dr. Janeza Evangelista Kreka je bilo usmerjeno v ljudi, v civilno družbo. Želimo ostati zvesti temu delu in svojo pozornost namenjamo predvsem ljudem in civilni družbi.

https://www.ijek.si/wp-content/uploads/2013/02/Janez-E.-Krek-silhueta.png
LOKACIJAKje se nahajamo?
Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana
https://www.ijek.si/wp-content/uploads/2020/05/SLOmaps-01.png
SPREMLJAJTE NASSocialna omrežja
Aktivnosti inštituta lahko spremljate preko različnih socialnih omrežij.