Razvojno sodelovanje EU glede na Agendo 2030

20. oktobra 2017

Izzivi globalnega razvoja silijo EU in njene partnerje k širitvi perspektive ter k prepoznavanju dejavnikov trajnostnega razvoja. Spodbujajo nas tudi k razvijanju novih in ustvarjalnih načinov implementacije, ki bi nam lahko omogočili, da uspešno dosežemo 17 ciljev trajnostnega razvoja, o katerih se je leta 2015 dogovorila globalna skupnost. Na podlagi tega je EU izdala Novo evropsko soglasje o razvoju: Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost. Gre za evropski prevod načel in ciljev, dogovorjenih v Agendi 2030. Poleg tega je to politični dokument in močna politična izjava, ki v jasnem in ostrem jeziku potrjuje predanost Evropske unije demokraciji, človekovim pravicam in dobremu upravljanju.

Agenda 2030 za trajnostni razvoj je univerzalno vodilo, primerno tako za države v razvoju kot tudi članice EU. Za dosego napredka pri implementaciji ciljev trajnostnega razvoja in globalne blaginje zahteva enako mero predanosti ter vpletenosti. Evropske državljane je treba vplesti v globalne izzive, kot so odprava revščine, prehranska varnost, podnebne spremembe, demokratične družbe in enakost spolov, ter povečati njihovo dovzetnost do teh izzivov.

Hkrati pa begunsko vprašanje v Evropi, slabo nadzorovan migracijski tok in notranji izzivi odražajo tesno povezavo med notranjo ter zunanjo varnostjo in poudarjajo pomembnost izvedljivih razvojnih politik.

Konferenca, ki jo je organizirala evropska mreža političnih fundacij (ENoP), skupaj s slovenskima članicama IJEK in Društvo Progresiva, se je osredotočala na prizadevanja EU, da prilagodi svojo politiko dinamičnemu globalnemu kontekstu, kjer se razvojno sodelovanje sooča z znatnimi težavami in nasprotujočimi interesi ter mu pogosto primanjkuje medsebojne odvisnosti in javne podpore.

Na konferenci so nastopili:

  • Tanja Fajon, poslanka Evropskega parlamenta, namestnica Delegacije za odnose z vse afriškim parlamentom, Slovenija
  • Eva Corral, odposlana nacionalna strokovnjakinja, GLOBAL 5 – koordinacija razvojnega sodelovanja, Evropska služba za zunanje delovanje
  • dr. Melita Gabrič, v.d. vodje Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve RS
  • Andrew Sheriff, vodja programa Evropske zunanje zadeve, Evropski center za upravljanje razvojnih politik (ECDPM)
  • Eyachew Tefera, predsednik Inštituta za afriške študije, Slovenija
  • Dr. Ahmed Bugre, predsednik organizacije Foundation for Shelter and Support to Migrants, Malta
  • Tina Hočevar, članica odbora v Evropskem forumu mladih (YFJ)
LOKACIJAKje se nahajamo?
Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana
https://www.ijek.si/wp-content/uploads/2020/05/SLOmaps-01.png
SPREMLJAJTE NASSocialna omrežja
Aktivnosti inštituta lahko spremljate preko različnih socialnih omrežij.