IJEK soorganiziral konferenco na temo razvojnega sodelovanja

10. oktobra 2016

V ponedeljek, 10. oktobra, je Evropska mreža političnih fundacij (ENoP), skupaj z Inštitutom dr. Janeza Evangelista Kreka ter Inštitutom NOVUM, organizirali konferenco o razvojnem sodelovanju v luči Agende 2030 ter o implementaciji ciljev trajnostnega razvoja.

Evropska unija, kot največji donator razvojne pomoči na svetu, sodeluje s partnerskimi državami Agende 2030 so se države članice EU zavezale k 17-im splošnim in 169-im konkretnim ciljem trajnostnega razvoja, katerih namen je prispevati k vsem trem dimenzijam trajnostnega razvoja – ekonomskega, socialnega in okoljskega trajnostnega razvoja.

V današnjem globalno dinamičnem svetu se razvojno sodelovanje sooča s pomembnimi težavami in konflikti interesov v EU in partnerskih državah, kjer razvojnim politikam pogosto primanjkuje skladnosti ali javne podpore. Obenem begunska kriza v Evropi, slabo nadzorovani migracijski tokovi in mednarodni izzivi opozarjajo na tesno povezavo med notranjo in zunanjo varnostjo ter poudarjajo pomembnost izvedljivih razvojnih politik.

Agenda 2030 za trajnostni razvoj predstavlja univerzalne smernice, primerne tako za države v razvoju, kot tudi države članice EU. Zahteva enako zavzetost in prizadevnost za doseganje napredka v uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in svetovne blaginje.

V luči Agende 2030 je bil namen konference ozaveščanje o pomembnosti razvojnih politik EU ter njihove neodvisnosti in skladnosti, prav tako pa tudi merjenje implementacijskega napredka v posameznih državah članicah.

Na konferenci so sodelovali naslednji gosti:

  • Kamal Izidor SHAKER, predsednik, Odbor za zadeve Evropske unije zadeve, Slovenija
  • Igor ŠOLTES, poslanec Evropskega parlamenta, član odbora EP za zunanje zadeve
  • Marjeta JAGER, namestnica generalnega direktorja, Generalni direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj (DG DEVCO), Evropska komisija
  • Geert LAPORTE, namestnik direktorja, Evropski center za razvojne politike (ECDPM), Nizozemska
  • Timotej ŠOOŠ, vodja projekta Strategija razvoja Slovenije, Vlada Republike Slovenije
  • Aleš VERDIR, svetovalec za razvojno sodelovanje, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija
  • Albin KEUC, direktor Sloga Platforma, Slovenija

V prvem delu konference so gostje spregovorili o razvojnem sodelovanju s perspektive EU, ob upoštevanju povezanosti z ostalimi politikami EU in trenutno politično realnostjo. V drugem delu konference pa je bilo govora o razvojni politiki s stališča države članice, kateri je sledila razprava o napredku, izzivih in mejnikih, s katerimi se srečuje Slovenija ob uveljavljanju ciljev trajnostnega razvoja.

LOKACIJAKje se nahajamo?
Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana
https://www.ijek.si/wp-content/uploads/2020/05/SLOmaps-01.png
SPREMLJAJTE NASSocialna omrežja
Aktivnosti inštituta lahko spremljate preko različnih socialnih omrežij.