Strukturne spremembe na trgu dela: izziv za mlade in izobraževalne sisteme

25. oktobra 2015

Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka (IJEK),

Združenje delavcev NSi in

Socialna akademija

v sodelovanju z Evropskim centrom za delavska vprašanja (EZA)

in s finančno podporo Evropske unije

vas vabijo na seminar

Strukturne spremembe na trgu dela:

izziv za mlade in izobraževalne sisteme

Otočec, 6.–7. november 2015

Pod vplivom razvoja novih tehnologij in vse ostrejše globalne konkurence se je trg dela v zadnjih letih močno spremenil.

Strukturne spremembe še posebej občutijo mladi, ki po končanem izobraževanju ne dobijo ustrezne zaposlitve. Zdi se, da jih izobraževalni sistemi ne uspejo dovolj dobro pripraviti na spremenjene pogoje na trgu dela. Tisti, ki vodijo izobraževalne in socialne politike ter karierno orientacijo, brez temeljite analize stanja in dobrega medsebojnega sodelovanja ne morejo biti kos tem spremembam.

Pomembno je, da vsi deležniki: odločevalci na področju izobraževanja, sociale in gospodarstva, delavci v izobraževanju, delodajalci, mladinski voditelji in delavci ter seveda mladi sami, najdejo skupni jezik in tudi skupaj ukrepajo. Socialni dialog mora v večji meri obravnavati potrebe mladih in vključevati zainteresirano civilno družbo: nevladne organizacije, mladinske organizacije, organizirane prostore za sodelanje (coworking), podjetniške inkubatorje in druge.

Na seminarju se bomo dotaknili naslednjih vprašanj:

 • Katere strukturne spremembe na trgu dela zaznavamo in kakšne učinke imajo, še zlasti na mlade?
 • Kako spremeniti izobraževalne sisteme, da bodo kos novim zahtevam na trgu dela?
 • Evropska unija je namenila veliko sredstev v program Jamstvo za mlade. Kakšni so njegovi učinki? Gre le za blaženje trenutnih »krčev« ali bodo učinki tudi dolgoročni?
 • Tudi v civilni družbi se je razvilo mnogo projektov s področja pridobivanja zaposlitvenih kompetenc, priznavanja neformalnega izobraževanja, omogočanja ustvarjalnega prostora za mlade in karierne orientacije. Zakaj se te pobude v večji meri ne izrazijo in prenesejo tudi v izobraževalne sisteme?

Pogosto se vprašamo, kaj lahko danes naredimo za boljši jutri. A pri nekaterih izzivih nujno potrebujemo že boljši danes!

Program seminarja

Petek, 6. november 2015
10.00 Konkretne izkušnje inovativnih oblik poklicnega usposabljanja:

 • obisk dijaškega podjetja na Srednji ekonomski šoli v Novem mestu, predstavitev vodi Karmen Virc
 • obisk Podjetniškega inkubatorja Podbreznik v Novem mestu, predstavitev vodi Simon Jeraj (031 519 568)
14.00 Kosilo
15.30 Odprtje plenarnega dela seminarja

Pozdrav in uvodni nagovor organizatorjev:

 • Janez Cigler Kralj, predsednik Združenja delavcev NSi
 • Rok Prešern, direktor IJEK-a
 • Matej Cepin, direktor Socialne akademije
 • Klemen Štibelj, predstavnik EZE

Videointervjuji z mladimi in kratka razprava.

16.00 Jamstvo za mlade in sorodni ukrepi uvajanja mladih na trg dela

Okrogla miza

 • Sebastian Baranski, koordinator mladinske platforme EZE
 • Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije

Povezovalka: Neža Repanšek

17.30 Odmor
18.00 Kako civilna družba pomaga mladim, ki se uvajajo na trg dela?

Okrogla miza s predstavniki organizacij:

 • Kristjan Strojan, Društvo mladinski ceh (mladi in podjetništvo)
 • Alenka Blazinšek, Zavod Nefiks
 • Klemen Štibelj, Združenje delavcev NSi

Povezovalec: Matej Cepin

19.30 Večerja
Sobota, 7. november 2015
9.00 Katerim strukturnim spremembam na trgu dela smo danes priča in kakšne učinke imajo na mlade?

Pregled sprememb na trgu dela in strukturne brezposelnosti v državah EU v zadnjih letih. Okrogla miza:

 • Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Helmut Skala, koordinator izobraževalnih programov v EZI
 • Roland Gangl, predsednik avstrijskega združenja učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Povezovalec: Anton Kokalj

10.45 Odmor
11.15 Kako izobraževalni sistemi sledijo spremembam?

Okrogla miza:

 • Maria Reina Martin, izvršna direktorica združenja FIDESTRA
 • Lars Thies, projekti vodja v okviru programa Učenje za življenje v fundaciji Bertelsmann Stiftung

Povezovalec: Klemen Štibelj

13.00 Kosilo
14.30 Karierna orientacija kot odgovor na spremembe na trgu dela

Kdo so deležniki karierne orientacije, katere so oblike in cilji ter pristopi in metode karierne orientacije? Okrogla miza:

 • Katja Jeraj, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje
 • Tea Petančič, samostojna karierna svetovalka
 • Uroš Kopavnik, karierni in zaposlitveni svetovalec, ZRSZ

Povezovalec: Janez Cigler Kralj

16.00 Povzetki seminarja in zaključek

Kraj seminarja in nastanitev

Hotel Šport, Grajska cesta 2, 8222 Otočec, Slovenija (LAT: 45.841103, LON: 15.232519)

T: +386 8 20 50 300, WWW:http://www.terme-krka.com/si/sl/destinacije/otocec/hotel-sport/

Prispevki udeležencev

Stroške nočitve in prehrane krijejo organizatorji. Udeleženci donirajo svoja povračila potnih stroškov organizatorju seminarja kot svoj prispevek k izvedbi seminarja.

Jeziki seminarja

Seminar bo potekal v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

Informacije

 • Združenje delavcev NSi, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana

−     T: 01 241 66 68

−     E: zdruzenje.delavcev@nsi.si

 • Socialna akademija, Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana

−     T: 01 439 97 95

−     M: 051 893 060

−     E: info@socialna-akademija.si

Prijave sprejemamo prek spletne prijavnice do zapolnitve prostih mest. Organizacije lahko na seminar prijavijo največ dva svoja predstavnika oz. predstavnici.

LOKACIJAKje se nahajamo?
Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana
https://www.ijek.si/wp-content/uploads/2020/05/SLOmaps-01.png
SPREMLJAJTE NASSocialna omrežja
Aktivnosti inštituta lahko spremljate preko različnih socialnih omrežij.