VABILO: Razmišljanja in razgovori v Mohorjevi – Religiozni izvor etičnosti in dialoške medkulturnosti

11. decembra 2017

Razmišljanja in razgovori v Mohorjevi
Knjigarna Celjske Mohorjeve družbe
Nazorjeva ul. 1, Ljubljana
Pogovore vodi dr. Bojan Žalec
Sreda, 13. december 2017, ob 17. uri

Religiozni izvor etičnosti in dialoške medkulturnosti

V religije so nedvomno vtkane prvine, ki so potrebne za etične in dialoške odnose, tudi na med-kulturni ravni. Zato ne preseneča, da mnogi govorijo o vrnitvi religije tako v družbeni prostor kot v središče teoretskega zanimanja. O teh in sorodnih temah bomo spregovorili na tokratnem srečanju in jih osvetlili z različnih vidikov: od vedskega izročila in očiščevalne vloge religije do solidarnega personalizma, sodobne francoske misli in ženske duhovnosti. Izhodišče pogovora bo znanstvena monografija Bojan Žalec in Vojko Strahovnik (ur.), Religija kot dejavnik eti-čnosti in medkulturnega dialoga, Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017, ki bo na voljo po zniža-ni ceni. Hkrati bomo predstavili glavne izsledke triletnega temeljnega raziskovalnega projekta (J6-6851) o tematiki knjige, ki ga je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in ga je vodil dr. Žalec. Omenjena monografija je sad tega projekta.

Vabilo v pdf različici.

LOKACIJAKje se nahajamo?
Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana
https://www.ijek.si/wp-content/uploads/2020/05/SLOmaps-01.png
SPREMLJAJTE NASSocialna omrežja
Aktivnosti inštituta lahko spremljate preko različnih socialnih omrežij.