VABILO: Razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, sreda, 24. 6. ob 17h

18. junija 2015

V A B I L O
Razmišljanja in razgovori v Mohorjevi

Knjigarna Mohorjeve družbe
Nazorjeva ul. 1, Ljubljana

Sreda, 24. junij 2015, ob 17. uri.

Socialna smrt, totalitarizem in večkulturnost v luči solidarnega personalizma

Podlaga tokratnega pogovora bo nova knjiga filozofa prof. dr. Bojana Žalca: Genocide, Totalitarianism and Multiculturalism: Perspectives in the Light of Solidary Personalism, Lit Verlag, Berlin 2015.

Besedilo zadevne knjige vnaša kar nekaj novosti v slovensko humanistično misel in je sad avtorjevega dolgoletnega sistematičnega znanstvenega ukvarjanja s temami iz naslova. Tako je dr. Žalec kot prvi na Slovenskem razdelal in uporabil pojem genocida kot socialne smrti oz. družbenega izničenja. V drugem poglavju poda interpretacijo nacizma in stalinizma v Kierkegaardovih pojmih tesnobe in sfer eksistence. V tretjem poglavju, ki ponuja izčrpno analizo različnih pomenov izraza »multikulturalizem«, avtor opozarja na nevarne posledice sprejemanja multikulturalizma v smislu vrednotne izravnave vseh kultur. Takšno sprejemanje je v nasprotju z evropsko mentaliteto, ki je krščanskega in liberalnega izvora in ogroža demokracijo. V zadnjem poglavju obravnava primer Slovenije z vidika teorije državljanstva. Pojasni pomen pomanjkanja državljanskih vrlin na Slovenskem, še posebno dialoškosti, in družbeno-zgodovinske razloge za to. Podlaga vsega razmišljanja v knjigi je solidarni personalizem. S tem izrazom, ki je avtorjeva lastna skovanka, le-ta zaznamuje zadržanje, ki poudarja pomen pravih odnosov in ki za osnovno merilo etičnosti postavlja spoštovanje človeka, ki pa ga ni brez spoštovanja njegove presežne narave. V moralnem pogledu to pomeni zavračanje vsakršnega instrumentalizma, ki ljudi obravnava zgolj kot sredstvo. Skrajni primeri grozljivega uresničenja instrumentalizma so genocidi in totalitarizmi 20. stoletja, v sedanjosti pa tudi ekonomizem. Genocidi in totalitarizmi so ekstremne kršitve personalistične etike.

Dr. Žalec je zaposlen na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je predstojnik Inštituta za filozofijo in družbeno etiko. O knjigi in njenih temah bodo spregovorili njegovi sodelavci in poznavalci zadevne tematike: filozofa akad. prof. dr. Janez Juhant in doc. dr. Vojko Strahovnik s Teološke fakultete v Ljubljani ter zgodovinar dr. Jože Dežman.

Prisrčno vabljeni!

LOKACIJAKje se nahajamo?
Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana
https://www.ijek.si/wp-content/uploads/2020/05/SLOmaps-01.png
SPREMLJAJTE NASSocialna omrežja
Aktivnosti inštituta lahko spremljate preko različnih socialnih omrežij.