Prvo jesensko predavanje v okviru Politične akademije na temo gospodarstva

14. septembra 2013

Prvo jesensko predavanje v okviru Politične akademije je potekalo pod naslovom Socialna država in gospodarstvo, predavatelj pa je bil Matej Kovač, direktor za tuje trge pri IUS SOFTWARE, kolumnist časnika Finance in član Gospodarskega kluba NSi.
Prvi, uvodni del predavanja je bil namenjen predvsem aktualnim temam v gospodarstvu, likvidaciji bank in reševanju slovenskega bančnega sistema. Kako rešiti bančni sistem v Sloveniji? Kako se je reševalo in se rešuje finančno in gospodarsko krizo v drugih evropskih državah? Kakšne so izkušnje reševanja bančnih sistemov v Evropi? In številna druga vprašanja so pripeljela do sklepa, da je pri vseh teh problemih treba upoštevati tako finančne kazalce in interese kot tudi politične interese.
Drugi del je nadaljeval obravnavo aktualnih finančnih težav, ki so posledica finančne in gospodarske krize, del predavanja pa je bil namenjen tudi ponovitvi temeljev ekonomije. Pomemben del  akademije so udeleženci namenili temam politične filozofije in utemeljiteljem klasične politične ekonomije, ter teorijam, ki so jih definirali. Številne teorije in šole, ki so bile osnovane v preteklosti so zelo uporabne še danes. Keynesianska teorija je primer, kako se po koncu gospodarske krize vedno uveljavijo njena določila, ki dajejo pomen vplivu države na gospodarstvo. Tudi danes aktualna politika, ne samo v Sloveniji, poskuša z ukrepi spodbuditi gospodarsko rast. Teorije so bile vedno podprte s številnimi odličnimi primeri, ki so nazorno obrazložili teorijo.
Zadnja tema pa je bila socialna država, definicija socialne države je, da takšna država spodbuja enake možnosti in redistribuira premoženje. Kar zadeva enake možnosti pa je potrebno izpostaviti, da imamo v Sloveniji izjemno nizko stopnjo neenakosti. Tako se je končal četrti modul politične akademije s pozitivnim in spodbudnim zaključkom.
Peti modul Politične akademije bo potekal 5. oktobra 2013. Lepo povabljeni, da se akademije udeležite v čim večjem številu.

LOKACIJAKje se nahajamo?
Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana
https://www.ijek.si/wp-content/uploads/2020/05/SLOmaps-01.png
SPREMLJAJTE NASSocialna omrežja
Aktivnosti inštituta lahko spremljate preko različnih socialnih omrežij.