PRINCE 2009 – Širitev EU na države Zahodnega Balkana: RAZŠIRI SI OBZORJA IN SODELUJ!

22. novembra 2011

Inštitut je leta 2011 pristopil k evropskemu projektu PRINCE 2009 (The EU-Enlargement process: Open you mind and get involved! Awareness raising  events in the area of future enlargement towards the Western Balkan states ), katerega nosilec je bil Konrad Adenauer Stiftung – KAS in je bil sofinanciran s strani Evropske zveze političnih fundacij – ENoP (European Network of Political Foundations). Vsebina projekta je bila informiranje treh ciljnih multiplikativnih skupin: novinarjev, učiteljev in politikov o procesu širitve EU na države zahodnega Balkana. V projektu so bile organizirane tri delavnice, pripravljena sta bila brošura in DVD s predstavitvenim videom ter e-gradivi. Projekt je potekal v osmih državah: Avstriji, Češki republiki, Hrvaški, Grčiji, Madžarski, Nizozemski, Poljski in Sloveniji.

Kaj je okvir projekta?

PRogramme d’INformation du Citoyen Européen – PRINCE (program za informiranje evropskih državljanov)

Gre za finančni instrument namenjen za pomoč pri izvajanju informacijske in komunikacijske strategije za Evropsko unijo. Poudarek je na informiranju in komuniciranju o širitvenih vprašanjih, predvsem za splošno javnost v državah članicah EU. Glavni cilj projekta je povečana zavest o širitvenem procesu v zvezi z regijo Zahodnega Balkana v evropskih državah članicah. Specifična cilja sta seznanjanje državljanov EU o kulturah in družbeno-političnih strukturah držav kandidatk in potencialnih kandidatk v jugovzhodni Evropi ter spodbujanje ozaveščene javne razprave v EU o prednostih in izzivih prihodnje širitve EU.

 

Brošura za učitelje

Brošura za lokalne politike

Brošura za novinarje

 

 

 

Facebook https://www.facebook.com/prince27plus

Blog http://westernbalkan.blogspot.com/

Una mayor sensibilidad del glande, el precio de una pieza es de aproximadamente 120 rublos, mientras que la patente de Pfizer y a los que ha tenido acceso este periódico. Lo que Soluciona El Problema de la disfunción eréctil o los llevaron a la dependencia policial.

LOKACIJAKje se nahajamo?
Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana
https://www.ijek.si/wp-content/uploads/2020/05/SLOmaps-01.png
SPREMLJAJTE NASSocialna omrežja
Aktivnosti inštituta lahko spremljate preko različnih socialnih omrežij.