Delavska organizacija 4.0: Za večje človeško dostojanstvo v novi dobi

9. oktobra 2018

Ta vikend smo v Čatežu ob Savi v sodelovanju z Združenjem delavcev NSi, Socialno akademijo ter z Evropskim centrom za delavska vprašanja (EZA) in s finančno podporo Evropske unije priredili seminar Mednarodna konferenca Delovska organizacija 4.0: Za večje človeško dostojanstvo v novi dobi.

Na seminarju so se srečali predstavniki delavskih organizacij in mladi.

Najprej nas je prof. Granda, SAZU popeljal po zgodovini delavskih gibanj in nam na ta način pomagal ozavestiti vse pomembnosti , ki so vplivali na današnjo situacijo. Izpostavil je tudi še zdaj aktualno vprašanje pravične plače. Kar je še dandanes najboljši argument delavskega razreda. Ponudil je tudi svoj odgovor: delavec s plačo lahko preživlja svojo družino, da se normalno preživi. Poudaril je tudi, da se moramo zavedati, da delavčeva plača ni milost, ampak pravica. Delavec ni dolžan kreditirati podjetja. Ko podjetje napreduje, bi moral tudi delavec.

Nato nam je g. Peter Pogačar,MDDSZ predstavil naše izzive pri delavskih vprašanjih:

Staranje prebivalstva (Staranje delovne slile na eniin pomanjkanje nove delovne sile na drugi),

  1. Konflikt generacije X in Y (kako v podjetju združiti različne generacije, ki imajo poslednično različne vrednote),
  2. Kako narediti vključujoč trg dela? (kako povečati mobilnost: iz vidika vprašanja: koliko časa potrebuje oseba po izgubi službe, da se vrne na trg dela),
  3. Kultura izobraževanja v Sloveniji (po 40 letu se ti ni treba več izobraževati) in v povezavi z njo: kako preliti rast produktivnosti v rast plač
  4. Strategija spretnosti: “Skills are oil of the 21st century” – Znanje in spretnosti so olje 21.stoletja.

Sledil je sklop na katerem smo poslušali predstavitev različnih deležnikov: Portugalska (Mariana Lemos Martins, Fidestra) in Hrvaška (Miroslav Landeka, Napredak), nato pa smo predebatirali dimenzije in kazalniki kakovosti, ki jih je pripravila Evropska komsija.

Naslednji dan smo prisluhnili mladinskima delavcema (Matej Cepin, Socialna akademija in Alenka Blazinšek, Nefiks), ki sta orisala njun pogled na stanje v katerem so mladi in njihove potrebe. Nato pa smo vse skupaj predebatirali tudi z mladima iz Estonije (Eve Ormisson, TalkTech, Estonia) in Slovenije (Luka Perić, Univerza v Ljubljani). Poleg zanimivega pogleda na nove potrebe mladih (fleksibilnost, avtonomija pri delu, pridobivanje novih znanj in nenehno izpopolnjevanje, ter osebna rast, želja po višjem dobrem (poslanstvo)…), je bilo zaznati tudi pomanjkanje povezave med delavskimi organizacijami in mladimi. Pa naj bo to razlog v preslabi informiranosti mladih disfunkcionalnosti vloge družine – kot osnovne celice, kjer mladi pridobivajo znanja; pomanjkanj v izobraževalnem sistemu ali slabi promocij delavskih organizacij samih.

Sledila je predstavitev stanja delavskih organizacij v novem svetu 4.0. Kjer nam je Jelena Soms, Litovska federacije delavcev, predstavila nove okoliščine, ki jih je prinesla 4. industrijska revolucija (digitalizacija, velike baze podatkov, spletna komunikacija,..,). Nato pa nam je Janez Beja, ETI Izlake d.d., predstavil delovanje sveta delovcev v njihovem podjetju, kjer se s pomočjo volje in dialoga stvari premikajo na bolje. Pregled po Evropi pa sta z nami napravila Dragutin Boljanović, SS BOFOS, iz Srbije in Anton Kokalj, upravnega odbora EZA.

Z poslanecem Državnega zbora RS Jožefom Horvatomsmo debatirali o pomembnosti Socialnega dialoga in o vlogi delavskih organizacij v novem svetu 4.0. Seminar pa smo sklenili s skupnimi predlogi in dognanji, ki bodo objavljeni v naslednjih dneh.

LOKACIJAKje se nahajamo?
Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana
https://www.ijek.si/wp-content/uploads/2020/05/SLOmaps-01.png
SPREMLJAJTE NASSocialna omrežja
Aktivnosti inštituta lahko spremljate preko različnih socialnih omrežij.