Reševanje bank na ramenih davkoplačevalcev

12. decembra 2013

Civilna družba za pravično Slovenijo, ki povezuje 45 gibanj in združenj, odločno nasprotuje prevzemanju nastalih obveznosti zasebnih bank ter hkrati zakrivanju odgovornosti in informacij za nastalo stanje v slovenskih bankah. Prav tako se ne strinja, da se nastalo stanje sanira z najetjem novih posojil na mednarodnih finančnih trgih z visokimi obrestnimi merami, namesto da bi se uporabilo možnost najetja posojila s precej nižjimi obrestnimi merami, ki nam ga ponuja evropski mehanizem za stabilnost – ESM.


S tem, ko se je Banka Slovenije odločila za prisilno likvidacijo in vlada izdala garancijo v višini preko milijarde evrov za pokrivanje obveznosti zasebnih Factor banke in Probanke, v resnici z davkoplačevalskim denarjem ščitita maloštevilne bogate posameznike in tudi odgovorne za nastali položaj. Posameznikov, ki imajo nad sto tisoč evrov depozitov naj bi bilo po sicer skopo razpoložljivih javnih podatkih v omenjenih bankah le 175, kar predstavlja le 0,5% vseh komitentov teh dveh bank. V primeru stečaja, ki bi bil za nič krive davkoplačevalce bistveno pravičnejša rešitev, bi bile zavarovane le vloge do sto tisoč evrov. Takih komitentov je 35.000, kar predstavlja 99,5%.

Nesprejemljivo je tudi, da se je država zavezala z davkoplačevalskim denarjem pokrivati obveznosti zasebnih bank, v kateri ne verjamejo več niti njeni lastniki. V primeru Factor banke so si namreč lastniki banke izplačali dividende iz bilančnega dobička v višini 6,9 milijona evrov, namesto da bi ta sredstva namenili za izboljšanje kapitalske ustreznosti banke.

V oči bode dejstvo, da pristojni niso razkrili številnih podatkov, ki bi omogočili celovit vpogled v problematiko in kritično presojo spornih odločitev vlade in banke Slovenije. Z vsem tem se vzpostavlja nevaren model, ki ostaja javnosti nepregleden in nerazumljiv ter vzbuja utemeljeno bojazen, da bodo na podobno nepregleden način potekali tudi postopki v številnih drugih bankah, ki so zaradi neodgovornih preteklih potez vodstev v podobnih težavah.

Civilna družba za pravično Slovenijo obsoja vse poskuse zakritja odgovornih za nastalo stanje v slovenskem bančnem sistemu. Vse bolj se kaže, da vlada namesto kazenskih ovadb proti tistim, ki so povzročili ogromne bančne  izgube,  te dejansko politično ščiti.  Civilna družba zato poziva medije in javnost, da tega ne tolerirajo, saj gre za kriminalna dejanja, ki ogrožajo razvoj vseh generacij.  Žal so ravno banke v pretežni lasti države najmanj kapitalsko ustrezne in bodo zahtevale največje dokapitalizacije. Zadnja številka, ki je prišla v javnost govori o 4,7 milijarde evrov, ki naj bi jih morali neprostovoljno ponovno zagotoviti davkoplačevalci. Zato je javnost povsem upravičena do razkritja odgovornih za nastalo stanje in celovite predstavitve reševanja na način, ki bo omogočil presojo optimalnosti ukrepov.

Za sanacijo bančnega sistema je nedopustno najemati nova posojila na mednarodnih finančnih trgih po visokih obrestnih merah, še posebej, ker so na voljo posojila ESM po občutno nižjih obrestnih merah. S proračunom za leto 2014 so za poplačilo obresti predvidena sredstva v višini skoraj milijarde evrov. Ugotovimo lahko, da bi koriščenje ESM privarčevalo najmanj nekaj sto milijonov evrov letno, kar bi v veliki meri sprostilo odhodkovno stran proračuna. To pa pomeni, da vladi ne bi bilo potrebno ves čas dvigovati ali uvajati novih davkov ter s tem obremenjevati nič krivih davkoplačevalcev.

Zahtevamo:

–       da se bančni sistem sanira pregledno, brez najmanjših dvomov v korektnost postopkov in z minimalno uporabo davkoplačevalskega denarja, zgolj v primerih, kadar je to zakonsko in vsebinsko nujno potrebno. Odgovornost in posledice naj v največji možni meri nosijo tisti, ki so imeli moč in možnost odločanja.

–       da se javnosti predstavi resnično stanje v slovenskem bančnem sistemu, imena odgovornih za nastale razmere in da se proti njim odločno ukrepa z odvzemom pooblastil in kazenskimi postopki. Tisti, ki so bili soudeleženi pri ustvarjanju sedanjih razmer, nikakor ne smejo sodelovati v ekipah, ki bodo stanje sanirale.

–       da se v izogib prikrivanjem in novim oškodovanjem na odgovorna mesta v nadzorne svete in uprave bank postavi profesionalne ljudi z visokimi etičnimi standardi in neoporečnimi referencami, ki niso sodelovali v pri nastajanju sedanjih razmer, ter da se odločno prekine s slabimi političnimi vplivi na poslovne odločitve.

–       da se finančno in vsebinsko ovrednotijo in javnosti jasno predstavijo vse možnosti sanacije bančnega sistema, tako z najemanjem posojil na mednarodnih finančnih trgih kot koriščenjem ESM. Vlada naj realizira tisto možnost, ki je bolj ugodna za davkoplačevalce, in ne tiste, katere cilji so morda zgolj prikrivanje primerov oškodovanj.

 

Civilna družba za pravično Slovenijo

LOKACIJAKje se nahajamo?
Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana
https://www.ijek.si/wp-content/uploads/2020/05/SLOmaps-01.png
SPREMLJAJTE NASSocialna omrežja
Aktivnosti inštituta lahko spremljate preko različnih socialnih omrežij.